گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 24 ئەنجام
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
شەهید
هەزار و نۆسەد و سی بوو، شەشی ئەیلوول کە ڕۆژ هەڵهات: غریوی ویستنی حەق کەوتە ناو ش...
کوردیی ناوەندی
چوارپارە
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
زیندانی ئەژدەهاک
ئەژدەهاک! زیندانت قەڵاقەڵایە؛ دیواری کۆنکرێت، دەرگای پۆڵایە ئەژدەهاک! کون بڕە، س...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
11 بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
بەستەی نەبەز
من ئەو دیلەم لە زیندانی تاریکا هەتاوی بیر ڕووناک ئەکا بەرچاوم؛ بە ناو هەزار حەڵق...
کوردیی ناوەندی
چوارپارە
11 بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
لە بنی بیرا
وەک قرژانگ و وەک مشک و مار بەم کونەدا هاتوومە خوار بە چنگ، بە پێ، بە پاچ، بە دان...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
8 بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
بۆ مایکل
ئەی ڕۆڵەی «ئەسیل» و «جۆلیۆس»، ئەی «مایکل»! ئەوەی تۆی هەتیو خست: جەورێکە زۆر زل، ...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
11 بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
بانگێک بۆ پۆڵ ڕۆپسن
ئەی بولبولی ئاشتیخوازیی، پۆڵ ڕۆپسن! ئەو شێتانەی لە خوێندنت ئەترسن دەمیان گرتی، ن...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
11 بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
لە زیندانا چواردەی تەمووز
دەنگێکی دوور، دوور... ئێجگار دوور... بە ئاستەمێک ئەگاتە ژوور! ئەی دەنگی دوور! بە...
کوردیی ناوەندی
شیعری بێ قاڵبی بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
بت، بتەوان
ڕابووردوو: هەبوو، نەبوو سەردەمی زوو بت، بتەوان، پیرە شەیتان بت دروست کەر بتەوان ...
کوردیی ناوەندی
شیعری بێ قاڵبی بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
شۆڕشگێڕ
بۆ ئێجگاری سارد بووەوە و دای دا چۆک، کەڵبە کەوتووی بێ نینۆک لە کاتێکا لەناو خوێن...
کوردیی ناوەندی
شیعری بێ قاڵبی بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
تاسەی دیدار
ڕۆڵەی دووری ئاوارەبووم کەللەی پڕ بوو لە ئارەزووم سەودای سەری، تاسەی دڵی خۆزگە و ...
کوردیی ناوەندی
شیعری بێ قاڵبی بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
بۆ سەربازی جومهووریمان
ئەی لاوەکان! باوکان، دایکان، برا و خوشکان، دەزگیرانە چاوجوانەکان، تێرتێر دەستیان...
کوردیی ناوەندی
شیعری بێ قاڵبی بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
مۆسکۆی جوان
ئەی مۆسکۆ! ئەی ژنی جوانی سپی پۆش! ناودەمی ئاڵ پڕ لە گۆرانیی خۆش خۆش! بە ئاوازەی ...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
11 بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
ڕێگای لەنین
لەگەڵ کۆتر شوێن ڕووناکیی ڕۆژ کەوتم نە ڕۆژ، نە شەو، نەخەوتم چیا و چیا، دەشتاودەشت...
کوردیی ناوەندی
شیعری بێ قاڵبی بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
نەورۆز
ئەی نەتەوەی کاوەی زنجیر قەف قەف بڕ! ڕۆژی نەورۆز دای بە هەوری زستان، دڕ! گەرمی و ...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
11 بڕگەیی
گۆرانلە کۆڕی خەباتا
بە ڕێگادا بەرەو کۆنفرانس
بە هەنگاوی گورج و درێژ، ئەبڕین ڕێگای هەوراز و لێژ... بەدەم سەرگەرمیی هیواوە بە ب...
کوردیی ناوەندی
شیعری بێ قاڵبی بڕگەیی