گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 367 ئەنجام
حەمدیدیوانی حەمدی ێ
یا ڕەسوولەڵڵا زەلیل و دڵ حەزینم ڕەحمەتێ
یا ڕەسوولەڵڵا زەلیل و دڵ حەزینم، ڕەحمەتێ موستەمەند و بێ قەرار و بێ قەرینم، ڕەحمە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
حەمدیدیوانی حەمدی ێ
یا موحەممەد ڕووڕەشی دەرگانەکەی تۆم تۆبە بێ
یا موحەممەد ڕووڕەشی دەرگانەکەی تۆم، تۆبە بێ هەرچی هەم بێ شک سەگی ئاسانەکەی تۆم، ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
حەمدیدیوانی حەمدی م
لە مەوجی بەحری فیکرەتدا پڵوپووشانە گەردانم
لە مەوجی بەحری فیکرەتدا پڵوپووشانە گەردانم لە ئەوجی نووری وەحدەتدا میسالی زەڕڕە ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
حەمدیدیوانی حەمدی م
لە ترسی قەهری تۆ ڕەببی خەریکی شین و گریانم
لە ترسی قەهری تۆ ڕەببی خەریکی شین و گریانم جگەر خوێنین و دڵ غەمگین و شێت و وێت و...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
حەمدیدیوانی حەمدی ی
بە هەر لادا کە ئەنواڕی درێژە بۆ ڕجا دەستی
بە هەر لادا کە ئەنواڕی درێژە بۆ ڕجا دەستی یەدی بەیزایی مووسایە کە دەربێ بۆ عەتا ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
حەمدیدیوانی حەمدی ر
ئەی مورسەلی حەق تاجی سەری جوملە پەیەمبەر
ئەی مورسەلی حەق تاجی سەری جوملە پەیەمبەر ئەی نووری دڵی ئەرز و سەما سەییدی سەروەر...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
حەمدیدیوانی حەمدی ژ
جوملە ئەجرامی سەماوی چاکر و سوڵتانە ڕۆژ
جوملە ئەجرامی سەماوی چاکر و سوڵتانە ڕۆژ باعیسی بوونی گیاهـ و کافەیی حەیوانە ڕۆژ ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
حەمدیدیوانی حەمدی ژ
سەر لە جێگەی پێ دەنێ کوللی سەحەر مەستانە ڕۆژ
سەر لە جێگەی پێ دەنێ کوللی سەحەر مەستانە ڕۆژ بۆ زیارەت دێتە کەعبە ئەو دڵە ئەو جا...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
حەمدیدیوانی حەمدی و
بێ سەر و سامان عەجەب دەریایەکی قەترانە شەو
بێ سەر و سامان عەجەب دەریایەکی قەترانە شەو ڕۆژی ڕەش بێ دۆزەخێکی موددەتی هیجرانە ...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
حەمدیدیوانی حەمدی ز
پێی بەسەردا قەت مەنێن نامەرد بە عیزز و شانە ئەرز
پێی بەسەردا قەت مەنێن نامەرد بە عیزز و شانە ئەرز خاکەکەی پاکی غوباری مەقدەمی جان...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
حەمدیدیوانی حەمدی ن
بەرگی تاقەی شینی ئەمشەو کردەوە بەر ئاسمان
بەرگی تاقەی شینی ئەمشەو کردەوە بەر ئاسمان ناشێ بۆ زینەت بکا تەقلیدی ئەختەر ئاسما...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
حەمدیدیوانی حەمدی ە
بولبول بە خەندە دێت و دەڵێ دەی بڕایەوە
بولبول بە خەندە دێت و دەڵێ دەی بڕایەوە شاخی درەختی عومری شکۆفە ژیایەوە تەقلیدی د...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
حەمدیدیوانی حەمدی ڵ
شوعلەیی ڕۆژی فیراقە ئاگری برژانی دڵ
شوعلەیی ڕۆژی فیراقە ئاگری برژانی دڵ هەر نەسیبی دوژمنم بێ قرچەیی بریانی دڵ دڵ شکا...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
حەمدیدیوانی حەمدی
بە ساقی بڵێن موژدە بێ نەوبەهار
بە ساقی بڵێن موژدە بێ نەوبەهار دەمی دا لە لێوی خەتی جوێبار هەڵئەقوڵێت و دەپژێ لە...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
فعولن فعولن فعولن فعل
حەمدیدیوانی حەمدی ە
ئەی وەتەن ڕۆم و عەجەم موشتاقی کوردستانتە
ئەی وەتەن ڕۆم و عەجەم موشتاقی کوردستانتە ئیفتیخاری میللەتی کورد شەوکەتی عینوانتە...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن