گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 235 ئەنجام
زاریچوارینەکانی زاری
بە سەیری باغ فریبم مەدە لە سەیری خۆت
بە سەیری باغ فریبم مەدە لە سەیری خۆت بڕوانە کە هەر لەحزە دووسەد دێ یەک ئەڕۆت عیب...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
زاریچوارینەکانی زاری
عومر ڕۆیشت و بە تەدبیری حەکیم
عومر ڕۆیشت و بە تەدبیری حەکیم عەودی ئیمکانی نییە نایێتەوە بەفری پیری هاتە سەر کێ...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
زاریچوارینەکانی زاری
بە ئاوی سەلسەبیل و کەوسەر و تەسنیم قەت نابێ
بە ئاوی سەلسەبیل و کەوسەر و تەسنیم قەت نابێ سپی، بەختێ قەزا ڕەنگی ڕەش و تاریکی ل...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
زاریچوارینەکانی زاری
لە بەحری بەخششت وەک خۆت ئەزانی
لە بەحری بەخششت وەک خۆت ئەزانی بە زوهر و عەسر و ئێوارە و بەیانی ئیلاهی ڕەحمەتت و...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریچوارینەکانی زاری
جەواهێر زۆرە، زەرفی من شەق و شڕ
جەواهێر زۆرە، زەرفی من شەق و شڕ چلۆنی پینە کەم تا گوم نەوێ دوڕ خودا بێ پشتیوانی ...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریچوارینەکانی زاری
دڵێکم پێ بە یاڕەب تۆ بناسێ
دڵێکم پێ بە یاڕەب تۆ بناسێ زبانێ پی بەجێ بێنم سپاسێ وەها مەستی جەماڵت کە خەیاڵم ...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریچوارینەکانی زاری
ئەمن عەبدێ نەفام و بێ شعوورم
ئەمن عەبدێ نەفام و بێ شعوورم لە پەنجەی پێمەوە تا سەر، قسوورم بە لوتفی خۆت ئەگەر ...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریچوارینەکانی زاری
خودا شەوقی جەماڵت ڕێبەرم کەی
خودا شەوقی جەماڵت ڕێبەرم کەی لیباسی عەفو و غوفرانت بەرم کەی کە غەیری ڕەحمەتت نیم...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریچوارینەکانی زاری
لە مڵکت زەڕڕەیێ نابێتەوە کەم
لە مڵکت زەڕڕەیێ نابێتەوە کەم ببەخشی گەر گوناهی خەڵق سەرجەم ئەتۆ تەووابی و غەففار...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریچوارینەکانی زاری
خودایا من کە ئەولادی ئەوانم
خودایا من کە ئەولادی ئەوانم محەللی سەهو و نسیان و نەزانم بەشی وانت لە بەحری مەغف...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریچوارینەکانی زاری
بەهارە، گوڵستانە، دەشتە، کۆهسار
بەهارە، گوڵستانە، دەشتە، کۆهسار تەماشاگایە، بۆ بێهۆش و هۆشیار جەماڵی تۆ تەماشاگا...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریچوارینەکانی زاری
لە تاڵی زیندەگانی بۆ بناڵم
لە تاڵی زیندەگانی بۆ بناڵم ئەزانم کەس بەزەی نایە بە حاڵم خودا! فەریادڕەس هەر تۆی...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریچوارینەکانی زاری
وەرە ئەی دیدە با پێکۆ بەڕێ بین
وەرە ئەی دیدە با پێکۆ بەڕێ بین لە کووچەی یاردا زوو جێبەجێ بین لە هەر جێگا کە تۆز...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریچوارینەکانی زاری
بەرەو ماڵی بەقا هەرگا سەفەر کەین
بەرەو ماڵی بەقا هەرگا سەفەر کەین لە ئاسایش ئەبێ سەرفی نەزەر کەین دڵا تێکۆشە مەرد...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
زاریچوارینەکانی زاری
بە چاوی مەیل مەڕوانە لە دنیا
بە چاوی مەیل مەڕوانە لە دنیا کە هەر لاکێکی سەد سەگ وا لە بنیا لە دنیا خۆشەویسانم...
کوردیی ناوەندی
چوارێنە
مفاعیلن مفاعیلن فعولن