گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 79 ئەنجام
سەیدیدیوانی سەیدی
ئەز ئورۆمۆن
ئەز ئورۆمۆن مەکانم بێ وەڵاتم سەرو پیری خوای گێرتەن خەڵاتم بەرۆ دەروێش لوۆ سە...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سەیدیدیوانی سەیدی
ئەز ئاشک بێنێ
ئەز ئاشک بێنێ، گێرێم یاوو ئەشکێ گرینێو سۆچنێم من «یاو» و ئەشکێ نەبێ حاڵم وەرۆ ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سەیدیدیوانی سەیدی
ئەرێ ڕەندەکەم
ئەرێ ڕەندەکەم، ئەرێ ڕەندەکەم ئەرێ هەی نازار شۆخی ڕەندەکەم ئەرێ نازەنین دڵ پەسە...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
سەیدیدیوانی سەیدی
ئەز و خەم پێوە گرتەنما برایی
ئەز و خەم پێوە گرتەنما برایی نە خەم چێمەنە من چادیم جیایی گەدا و شا چوون یەکا،...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سەیدیدیوانی سەیدی
ئەز قسێوەت ماچوو
ئەز قسێوەت ماچوو، گۆشم دارەنێ «چوون نکردی دوستی، شو دشمنم» چا خۆیسێ تیتە ڕەندێ ب...
کوردیی گۆرانی
قەتعە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سەیدیدیوانی سەیدی
ئاشکبەرێ شێوە وەشۆ
ئاشکبەرێ، شێوە وەشۆ، شەرتێو زەریفت یارە بە تە ئا بەینەی بینی چەنیش، یەک شەرت و ...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
سەیدیدیوانی سەیدی
ای همنشینان المدد
«ای همنشینان المدد، ای دوستان المستغاث باشد ترا زخمی به‌ دل، دود به‌ جان، المستغ...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
سەیدیدیوانی سەیدی
الهی واقفی
الهی واقفی بر حال زارم همیخوانم که جز تو کس ندارم الهی کرده‌ام بسیار تقصیر وز آن...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سەیدیدیوانی سەیدی
ای به ملک خوبرویی
ای به ملک خوبرویی کامران چون «ش، ه» بر سر تاج شهانی «گ، و، ه، ر» گوهر تاجی و باش...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سەیدیدیوانی سەیدی
أحن
«أحن كل ليل من هواك فسلني كيف حالك في هوائي» «به نادر جادوهای تو نازم که از مرده...
عەرەبی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سەیدیدیوانی سەیدی
ئەر سەراسەر
ئەر سەراسەر زێڵ و من گێڵیش پۆنە؟ «غير حبك في فؤادي ليس شيء» شێخ و پیر، مەڵڵا و م...
کوردیی گۆرانی
قاڵبی نادیار
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سەیدیدیوانی سەیدی
بینایی دیدەم
بینایی دیدەم شای سۆسەن خاڵان ئی دەستە بەستەی مەستی گوڵاڵان بگێرە جە دەس ئی ک...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
سەیدیدیوانی سەیدی
بادی عەترامێز
بادی عەترامێز، بادی عەترامێز بادی گوڵشەن گەرد، بادی عەترامێز پەیک بەری عاشق، ن...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
سەیدیدیوانی سەیدی
بە باڵینەم
بە باڵینەم ئەگەر تۆ بەینە، ئەی حوور نەداروو بێ تە تاقەت، ماگنوو دوور «چرا جارجار...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سەیدیدیوانی سەیدی
به جان من
به جان من ز آتش دوری تو ندارم طاقت مهجوری تو شەمەم، تۆ ئەز پەپولێت سۆچیۆ داد ز ب...
کوردیی گۆرانی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن