گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 385 ئەنجام
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
روبم به دیده سجده‌کنان خاک راه را
روبم به دیده سجده‌کنان خاک راه را شکرانه‌ی قدوم ولایت پناه را ای والی ولایت زو...
فارسی
قەسیدە
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
ای تل تو نیک واسطه‌یی دادخواه را
ای تل تو نیک واسطه‌یی دادخواه را واقف کنی ز حال گدا پادشاه را دریک نظر به یک ح...
فارسی
قەسیدە
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
گر شعاع خسرو انجم نبودی ماه را
گر شعاع خسرو انجم نبودی ماه را ماه می‌گفتم جمال ناصرالدین شاه را نور ماه از آف...
فارسی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
ورق از شهپر جبریل خواهد کلک انشا را
ورق از شهپر جبریل خواهد کلک انشا را که در هر نامه نتوان برد نام حمدی پاشا را و...
فارسی
قەسیدە
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
صبا ز بنده که هستم تهمتن شعرا
صبا ز بنده که هستم تهمتن شعرا ببر سلام به شکری که ای زن شعرا گواهست زردی رویت ...
فارسی
قەسیدە
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
نشوید گر درآمیزی به آب دجله جیحون را
نشوید گر درآمیزی به آب دجله جیحون را ز شهوت دامن آلوده‌ی فیروزه خاتون را توانی...
فارسی
قەسیدە
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
ستار آنکه هست به نیر و تهمتنا
ستار آنکه هست به نیر و تهمتنا ایزد نیافرید چنو اهریمنا دوش از درم درآمد، غرید:...
فارسی
قەسیدە
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
شمشیر به خون دشمن آلا
شمشیر بخون دشمن آلا سالار سپاه و میر آلا توفیق بگ آنکه از تواضع پست است و علی...
فارسی
قەسیدە
مفعولُ مفاعلن فعولن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
سالها از سر إخلاص دعا می‌کردم
سالها از سر إخلاص دعا می‌کردم که خدایا گره از کار ضعیفان بگشا متصرف بفرست، اهل...
فارسی
قەتعە
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
لقد اصیب حبیب القلب وا أسفا
لقد اصیب حبیب القلب وا أسفا وصار بدر سماء المجد منخسفا دلم بسوخت ز نا وعده‌ مر...
فارسی
قەسیدە
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
من اگر روان نسازم به پیامبری صبارا
من اگر روان نسازم به پیامبری صبارا به حسام ملک و ملت که ترحمی خدا را ز مقربان ...
فارسی
پێنج خشتەکی
فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
آصف جم صفت و داور اقلیم گشا
آصف جم صفت و داور اقلیم گشا صاحب سیف و قلم حضرت احمد پاشا در گروه وکلا عارف و ...
فارسی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
بشکست سر افسر کسرای عجم را
بشکست سر افسر کسرای عجم را برباد فنا داد رگ و ریشه‌ی جم را آورد شبیخون ز مدینه...
فارسی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
قبله‌ی حاجت بود روی بهاءالدین ما
قبله‌ی حاجت بود روی بهاءالدین ما طاق محرابست ابروی بهاءالدین ما تکیه‌ی روحانیا...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
شێخ ڕەزای تاڵەبانیاشعار فارسی شیخ رضا ا
شعار خویش مکن شیوه‌ی هلاکو را
شعار خویش مکن شیوه‌ی هلاکو را به جان من تو مرنجان رئیس آکو را مخور فریب به حرف...
فارسی
غەزەل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن