اشعار هشت‌هجائی سه‌مصراعی

Li pirtûka:
Gorani
Berhema:
Mihemmed Mukrî (1921-2007)
 1 Xulek  933 Dîtin

به طوری که از آثار و شواهدی که در لهجه‌های کردی به دست آورده‌ام مشهود می‌شود، سابقاً اشعار هشت هجائی سه مصراعی بیش از اشعار ده هجائی وجود داشته است و اغلب این نوع اشعار که مواد «بیت‌ها» و «گورانی‌ها» را تشکیل می‌داده است همه به آهنگ خوانده می‌شده و تصنیف‌های کردی را شامل می‌شده است.