xiruc «dabة alarz» û çigungî şikil û şima’il wî

Li pirtûka:
Komele Şîrî Feqê Qadirî Hemewend
Berhema:
Feqê Qadrî Hemewend (1830-1890)
 2 Xulek  269 Dîtin
mebo ce zî řoḧ qeti’ zuřřiřîyat
hem «dabة alarzErebî» meyo be bîsat
şekil û şema’îl ew «dabة alarzErebî»
şemmê pey yaran bawerîn be ’erz
şest zer’en temam tûl qametiş
sersamen ’alem kul ne heybetiş
piř tûken çun weḧiş kohî endamş
çabuk, têz dew, cessasen namş
dû cenaḧ daro, dû dest û dû pa
be lefiz ’ereb nutiq ko eda
er fîrar key lêş mekerot esîr
er ew bugrêzo nimeyo be gîr
ew dabbe ce erz ḧeq meko peyda
ce eqsay yemen mebo hweyda
posen îradey padşay lareyb
dimay çend hefte newca mebo ẍeyb
be’d ez çend hefte ce koh sefa
ew «dabة alarzErebî» hem mebo peyda
hem wêş meko ẍeyb çend muddey wafîr
ce «bît alḧiramErebî» hem mebo zahîr
ce bab «binî mixzumErebî» ew me’bed
numayan ne řukin «ḧicir alasudErebî»
’esay mûsewî, muhir suleyman
herdû ce laşen be emir yezdan
posen îradey cîhan aferîn
mawero be zebit xelqendey zemîn
megîło ce beyn zumrey îns û can
seng meḧeken ce kufir û îman
be çîhrey mu’mîn memało ’esa
be nûr îman řûş mebo beyza
nigîn ne çîhrey kafir meko gîr
řeş mebo çîhrey kafran çun qîr
ce nas mebo řefi’ esamî û elqab
řûspî û řûřeş meyo be xîtab
ya be nîday nas êden ulfetî
kafir dozexî, mu’mîn cennetî
cessase ne beyn mu’mîn û kafir
bewtewr ’elamet cêş mebo zahîr
cewdima be emir ’ezîm subḧan
ew cessase fewt mebo ne cîhan