Lêgerîn

Encamên 1 Bo 8 Ji komê 8 Encam
Cehanaraشیعرەکانی جەهانئارا
دڵە خۆ پائیز ها ئاما جە سەر
دڵە خۆ پائیز، ها ئاما جە سەر چوون توجار پێشەن، زەردی جە بەندەر چەمە! سا بدیە وە ...
Kurdîya Goranî
Mesnewî
10 بڕگەیی
Cehanaraشیعرەکانی جەهانئارا
سەختەن ئازارم
سەختەن ئازارم ... ئاغەم جە دووریت، سەختەن ئازارم قیبلەگای عەزیز، ڕووی ڕۆزگارم عە...
Kurdîya Goranî
Mesnewî
10 بڕگەیی
Cehanaraشیعرەکانی جەهانئارا
قیبلەم دەماخم
قیبلەم دەماخم ... نەمەنەن، نییەن بەرزیی دەماخم دوور جە تۆ پەردەی دەروون داخ داخم...
Kurdîya Goranî
Mesnewî
10 بڕگەیی
Cehanaraشیعرەکانی جەهانئارا
میرزام پێوارەن
میرزام پێوارەن ... جەو ساوە باڵات، جە من پێوارەن بەو «شا» کە سانع لەیل و نەهارەن...
Kurdîya Goranî
Mesnewî
10 بڕگەیی
Cehanaraشیعرەکانی جەهانئارا
میرزام تۆم جە یاد
میرزام تۆم جە یاد ... میرزام گیانو تۆ، تۆم نەشییەن جە یاد مەیلم هەر وە تۆن، هەر ...
Kurdîya Goranî
Mesnewî
10 بڕگەیی
Cehanaraشیعرەکانی جەهانئارا
میرزام جا کەردەن
میرزام جا کەردەن ... هیجرانت بەو تەور نە دڵ جا کەردەن یەکسەر سەرمایەم سامان سا ک...
Kurdîya Goranî
Mesnewî
10 بڕگەیی
Cehanaraشیعرەکانی جەهانئارا
هیجران بار تۆم
هیجران بار تۆم ... یە چەندێ وەختەن هیجران بار تۆم دەروون پڕ حەسرەت، گرفتار تۆم ت...
Kurdîya Goranî
Mesnewî
10 بڕگەیی
Cehanaraشیعرەکانی جەهانئارا
ئاغەم کارییەن
ئاغەم کارییەن ... بیلا جە دووریت دەردم کارییەن هەر شەو تا بە ڕۆ بێقەرارییەن کول ...
Kurdîya Goranî
Mesnewî
10 بڕگەیی