giftar dir wi’iz ḧizirit risalit pinahî

From the Book:
Komele Şîrî Feqê Qadirî Hemewend
By:
Faqe ghader hamawand (1830-1890)
 2 minutes  421 views
yek řo muḧemmed şay «xîr albişirArabic»
řewzexwanî kerd ce qeza û qeder
be yaran wêş wey tewr da îxbar
«cefّe alqilimArabic»en maceray her kar
se’îd û şeqî ce ’îlim sebeq
ce betin mader tefrîqen ce ḧeq
seḧabey kîram aman be cewab
kerdin îfadey ew ’alî cenab
her gah wey tewren, bê sûden ta’et
henî ce ta’et mekeym feraẍet
munkîr bîn ce emir selat û syam
her yek be xaney wêşan kerd xeram
seday mu’ezzîn şineftin be goş
peyda bîn cumle seccade be doş
kerdiş tebessum «sîd alanamArabic»
řû kerd be canîb seḧabey kîram
pey çêş ne efkar wêtan bîn nedem
nebîn ce guftar «sabit alqidimArabic»
aman be cewab seḧabey kîbar
yad kerdin qesem be perwerdigar
weqtê horêzam kerdîm te’ehhud
nawerîm be ca emir te’ebbud
nîday mu’ezzîn çun kerdîm mesmû’
nedem bîm ce kar be tewbey řucû’
ama be cewab nibuwet pena
fermaş ey esḧab ce kar ban aga
her çend bey tewren emma ce dinya
dyaren asar şeqaw û huda
her kes bî meşẍûł teqwa û ’îbadet
menmano asar nûr se’adet
her kesê ne kar bedî kerd dewam
şeqîyen ew kes ce «yum alqyamArabic»