girê

From the Book:
Destûrî Zimanî Kurdî
By:
Taufiq Wahby (1891-1984)
 2 minutes  1091 views

95

girê deste kelîmeyêke -tewawkiraw bê û lêkdiraw bê- ke basêkyan §65 tya nebê we be yekewe karî yekê le parçekanî qise bibînin.

her deste kelîmeyêk basêkî tya bê cumleye §54.

sinfekanî girê

96

girê heşt sinfî heye:

1- girêy nawî; weku,

pyawî çak (kelîmey tewawkiraw). gwê swane (kelîmey lêkdiraw).

2- girêy mesderî. (emîş etwanrê pêy bibêjrê girêy nawî); weku,

leser ban nustin (kelîmey tewawkiraw) gumkirdin (kelîmey lêkdiraw)

3- girêy sifetî; weku,

y çak (kelîmey tewawkirawe; sifetî çak tewawkerî edatî tewawîy «y»ye). bêbak (kelîmey lêkdiraw)

4- girêy dûlayî. (emîş etwanrê pêy bibêjrê girêy sifetî); weku,

darî sûtaw (kelîmey tewawkiraw) zigsûtaw (kelîmey lêkdiraw) gyaxor (kelîmey lêkdiraw)

5- girêy tewawî; weku,

leser erz (kelîmey tewawkiraw) leser (kelîmey lêkdiraw)

6- girêy zerfî; weku,

ew le małewe nustuwe («le małewe» kelîmey tewawkirawe). paşewpaş (kelîmey lêkdiraw)

7- girêy yekxerî; weku,

herçend (kelîmey lêkdiraw).

8- girêy nîdayî; weku,

bawkeřo!

97

hemû girêyêkî tewawî, bêcge le girêy lêkdirawî tewawî, ya girêy sifetîye ya girêy zerfîye. eger girêke nawêk yan sifetêkî tewaw kirdibê girêy sifetîye. eger fi’lêkî tewaw kirdibê girêy zerfîye.

bend

99

bend cumleyêke ke parçeyê bê le cumleyêkî gewretir; weku,

ew minałey dwênê dît, emřo nexoş kewt.

eme culeyêke dû basî tyaye; ye’nî dû cumley tyaye. her yekê lem cumlane pêyan ełên bend.

100

cumleyê çend basî tya bê lewende bend durust buwe.