در ذکر حکام دیاربکر و جزیره

From the Book:
Šarafnāme
By:
Sharaf Khan Bidlisi (1543-1603)
 3 minutes  940 views

بر مرآت ضمایر مهر تنویر دانشمندان صافی ضمیر صورت این معنی عکس‌پذیر خواهد بود که اول کسی که از طایفه‌ی اکرادNamed-Entity در دیاربکرLocation و جزیرهLocation دعوی سلطنت نموده و به مسند حکومت متمکن گشته احمد بن مروانPerson است و در زمان قادر عباسیPerson کار و بار او عروج تمام یافته چنانچه قادر او را ملقب به «نصرالدولهPerson» گردانید. مدت هشتاد سال زندگانی کرده، از آن جمله پنجاه و دو سال به سلطنت دیاربکرLocation و جزیرهLocation در کمال تنعم و کامکاری قیام نمود. ایلچی به سلطان طغرل بیگ سلجوقیPerson ارسال نموده، اظهار صفای نیت و خلوص طویت کرد. و از جمله تنسوقات که بدو فرستاد یک قطعه یاقوت بود که از سلاطین دیالمهLocation به مبلغ خطیر خریده بود. و فخرالدوله بن جهیرPerson ―که آخر وزیر خلفاء عباسیه شد― و ابوالقاسم مغربیPerson از جمله‌ی وزراء او بودند. آخر در سنه ثلاث و خمسین و أربعمائة٤٥٣=1061 به اجل موعود درگذشت. روایت است که سیصد و شصت جاریه‌ی محبوبه داشته که هر شب با یکی از ایشان معاشرت می‌نمود چنانچه در سالی دو نوبت با یکی از ایشان مباشرت واقع نمی‌شده.

نصر بن نصرالدوله احمدPerson بعد از فوت پدر متصدی امر حکومت گشته، بیست و یک سال تمام به اهتمام ابن جهیرPerson وزیر سلطنت نمود و میانه‌ی او و برادرش سعیدPerson، محاربات واقع شده وی در میافارقینLocation و سعیدPerson در آمد به جای پدر به حکومت نشستند. آخر در ذی الحجه سنه اثنی و سبعین و أربعمائة٤٧٢=1080/6 وفات یافت.

سعید بن نصر الدوله احمدPerson مدتها والی آمدLocation بود و در باره فقرا و ضعفا کمال شفقت و مرحمت به ظهور می‌رسانید و رعیت و سپاهی در زمان او در مهاد امن و امان بودند. آخر در شهور سنه خمس و ستین و أربعمائة٤٦٥=1072-1073 فوت شد.

منصور بن نصر بن نصر الدوله احمدPerson قائم مقام پدر شد آخر در جنگ فخر الدوله بن جهیرPerson وزیر شکست یافته. بعد از آن در دست جکرمشPerson صاحب جیش موصلLocation گرفتار گردید و او را در جزیرهLocation در خانهٔ جهودی مقید داشته. در محرم سنه تسع و ثمانین و أربعمائة٤٨٩=1096/1 وفات یافت و چهار نفر از ایشان نود و یک سال حکومت نموده‌اند دولت آن طایفه بدو منقرض شد.