در ذکر ولات کردستان که علم سلطنت برافراشته‌اند و مؤرخان ایشان را داخل سلاطین نموده‌اند

From the Book:
Šarafnāme
By:
Sharaf Khan Bidlisi (1543-1603)
 1 minutes  1117 views