تۆ فەرموو حیسابی کە ئەگەر باخەبەری

لە کتێبی:
دیوانی شێخ نووری
بەرهەمی:
شێخ نووری شێخ ساڵح (1896-1958)
 1 خولەک  472 بینین
تۆ فەرموو حیسابی کە ئەگەر باخەبەری
هاتووی شتت پێ نەبووە، کە چووی هیچ نەبەری
فەرمووتە کە ناخۆمەوە مەی من ئەمرم
بیخۆیەوە ئەمریت و نەخۆی هەر ئەمری