ئەسراری ئەزەل، بادە پەرست ئەیزانێ

لە کتێبی:
دیوانی شێخ نووری
بەرهەمی:
شێخ نووری شێخ ساڵح (1896-1958)
 1 خولەک  480 بینین
ئەسراری ئەزەل، بادە پەرست ئەیزانێ
قەدری مەی و جام، تەنگ دەست ئەیزانێ
گەر چاوت لە حاڵی من بێ ئەیزانی چییە
بێ شوبهە کە حاڵی مەست، مەست ئەیزانێ