گزر دوائر اقلامی ارقەسند دوات

هەجووی مودیری تەحریرات
لە کتێبی:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
بەرهەمی:
شێخ ڕەزای تاڵەبانی (1831-1910)
 1 خولەک  1497 بینین
گزر دوائر اقلامی ارقەسنده دواتتورکی
مەداری ئەهلی قەلەمدر مودیری تەحریرات
نگفتمت که حذر کن ز تیغ ناطقه‌امفارسی
فأن ناطقتي آفة من الآفاتعەرەبی
لە بەر عەباکە جەبەم کردی ئەی فەقیری خودا
ئەوە عەباکەتە، کێرم بە قنگی خۆت و عەبات