کیفیت راهی شدن نبی از رفرف به فرش

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  552 بینین
چون یاوا بە فەرش نەبییی ڕەحمەت
هەر چوار موقەڕڕەب حازر جە خدمەت
قەدەم دا نە فەرش، فەرش کەرد حەرەکەت
جبریل وات جە تۆ جۆیەد بەرەکەت
قەدەم جە نەعلەین بکەر تەباهی
ببۆسوو قەدەم «نبي اللهعەرەبی» ی
دەرلاد موستەفا سالار کەونەین
تەهی کەرد پەی فەرش ڕیجلەین جە نەعلەین
میزان کەن حورمەت موستەفا و مووسا
ئێد جە عەرش مەخلووع، ئەو توور سینا
مووسا «ياربی ارنیعەرەبی» کەرد تەڵەب
«لن ترانیعەرەبی» بی حاسڵ مەتڵەب
سالار کەونەین خواجای کائینات
ها چۆن بێ تەکلیف واسڵ بی بە زات