دەماری مردووە کێرم لە ماری مردوو ئەکا

لە کتێبی:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
بەرهەمی:
شێخ ڕەزای تاڵەبانی (1831-1910)
 1 خولەک  1334 بینین
دەماری مردووە کێرم لە ماری مردوو ئەکا
لە ساق و ساعیدی میهتەر نەسیمی جادوو ئەکا