گوو بە ڕیشی تەنکی عەوڕەحمان بەگی قائیممقام

لە کتێبی:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
بەرهەمی:
شێخ ڕەزای تاڵەبانی (1831-1910)
 1 خولەک  1129 بینین
گوو بە ڕیشی تەنکی عەوڕەحمان بەگی قائیممقام
ئەو کە بەینێک بێ زیان بوو، بازیان مەغرووری کرد
تاڵەبانی بوو، کە سفرەونان و خوانێکی هەبوو
دای بە سەریا هەروەکوو خەپلەی قنکی خاپووری کرد