چراغ زاریمەن

لە کتێبی:
دیوانی بێسارانی
بەرهەمی:
بێسارانی (1643-1702)
 1 خولەک  775 بینین
چراغ زاریمەن ...
زگارییم پەی تۆن، پەی تۆ زاریمەن
پەی تۆ جەفا و جەور دەردی کاریمەن
پەی تۆ زامی سەخت نادیاریمەن
پەی تۆ ڕەستەخێز ڕووی نەبەردمەن
پەی تۆ پەیاپەی ئاهی سەردمەن
پەی تۆ سەر تاپا دەروون زوخاڵم
پەی تۆ ڕەجاڵ و وێرانەن ماڵم
قیبلەم سا شەرتەن حاڵم بزانی
بێزار بیەنان جەی زیندەگانی