بە شەونوێژ و لە ئەورادی سبەینان

لە کتێبی:
دیوانی ویساڵی
بەرهەمی:
ویساڵی (1902-1973)
 1 خولەک  326 بینین
بە شەونوێژ و لە ئەورادی سبەینان
بکە جەلبی ڕەزایی حەییی مەننان
مەکە تەلویسی داوێنت ویساڵیناسناوی ئەدەبی
ئەگەر پێت خۆشە عەیشی باخ و ڕیزوان