مەبە لاڕێ لەسەر جادەی شەریعەت

لە کتێبی:
دیوانی ویساڵی
بەرهەمی:
ویساڵی (1902-1973)
 1 خولەک  347 بینین
مەبە لاڕێ لەسەر جادەی شەریعەت
مەبە غافڵ لە ئادابی تەریقەت
لە بەحری مەعریفەتدا ئەی ویساڵیناسناوی ئەدەبی
ئەگەر غەوواسی بۆ دوڕڕی حەقیقەت