در اوصاف حوری گوید

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  214 بینین
هەر حۆری تەنها دارۆ حوجرەی وێش
هەر یەک یەک خەددام، غیلمانش نە پێش
هەر حۆری مەلبووس هەفتاد لیباسەن
ئەنواعش ڕەنگ ڕەنگ ئەلوان ئەساسەن
بەو تەور نەزاکەت پارچەش فاخیرەن
ئەعزاشان «بالكلعەرەبی» نە تۆش زاهیرەن
جوملە مورەسسەع تاجش نە فەرقەن
ئەعزاشان نە تەوق جەواهیر غەرقەن
نە تۆی قەسر زەڕ وەقتێ مەنیشان
چون دوو ئاینە بە یەک دەی نیشان
حۆرییان مەعکووس قەسر بلوورەن،
قەسرها مەعکووس تەجەللای حوورەن
زەنان جەننەت حۆرییان خاس
جوملە موبەڕڕان جە حەیز و نیفاس
غەیر جە مەنکووحەی وێش هەر ئەدنا کەس
جە حۆری هەفتاد دارەد هەم نەفەس
هەر یەن مەحبووبەن مەنکووحەی وێشان
حووران بە زەنان حەسرەت مەکێشان
هەردەم باقییەن بیکارەتشان
پڕ مولەززیزەن کول وەسڵەتشان
هەر مەردێ قووەت سەد مەرد دنیا
حەق بە لوتف وێش پێش مەکۆ عەتا