گفتار در حجرهای گوناگون از مجوهرات قصرها

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  194 بینین
دائیرەی هەر حەوش چوار قوڕنەش تەمام
ئاراستەی قەسرەن، پڕ حوجرە و مەقام
عەرووسی و حوجرەی تەحت و فەوقانی
«كلاًعەرەبی» مورەسسەع لەعل ڕوممانی
حوجرەی هەر قەسرش نەوعش بێ حیساب
«كلاًعەرەبی» موزەییەن بە لوئلووی خۆش ئاب
جە نەوع حوجرەش بەعزێ یاقووتەن
بەعزێ مروارید، بەعزێ زمڕووتەن
بەعزێشان عەقیق، بەعزێ گەوهەرەن
بەعزێشان تەڵا، ساف موجەوهەرەن
بەعزێ بلووری، بەعزێ نوقرەی خام
بەعزێ پیرۆزە تەمام سەقف و بام
بەعزێشان جە لەعل، بەعزێ مەرجانەن
بەعزێشان ئەلماس لوئلووی ڕەخشانەن