ٵوقدتَ نار فی الحشا

لە کتێبی:
دیوان مولانا خالد
بەرهەمی:
مەولانا خالید (1779-1828)
 1 خولەک  366 بینین
ٵوقدتَ نار فی الحشا
ٵحرقتنی کما تشا
فارحم بصب قد نشا
ما اشتمَّ منکم من نشا
ٵغرْیتَني، ٵخزیتَني
والآن قد ٵنمیْتني
یالیتني ٵصمیْتني
فالنَّمُّ بالنّجوی وشا