گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 4 لە کۆی 4 ئەنجام
جەوهەریهەدیەی کوردستان
هەدیەی کوردستان
=بسم ٱللٰه ٱلرحمٰن ٱلرحيم حەمد و شوکرانە و سوپاس هەرچی بن هەر لایق بە خودان هەر ...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
جەوهەریهەدیەی کوردستان
ئوسولی ئیمان
ئوسولی ئیمان شەشن، پێش خرێن ئوسولی ئیسلام فەرعن، دوا خرێن زانین و باوەڕ بە ئەسڵی...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
جەوهەریهەدیەی کوردستان
ئەڕکانی ئیسلام
ئەڕکانی ئیسلام پێنجن، گوێ بگرە بۆت بەیان دەکەم، دە دڵی خۆی بگرە =ڕوکنی ئەووەڵ رو...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
جەوهەریهەدیەی کوردستان
ئیحسان و ئیخلاس
ئیحسان و ئیخلاس لە عیبادەتدا هەردووکیان شەرتن بۆ پیاوی خودا ئیحسانیش دەبێ مەعنای...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
10 بڕگەیی