گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 210 ئەنجام
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
باچە وە کوێخا شێر بێ نەزیر
باچە وە کوێخا شێر بێ نەزیر شەخسێ بکیانۆ هەتا وە بەشیر ببۆ وە مێمان چە لای یەک شو...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
ئیبتیدا بە نام رب العالمین
ئیبتیدا بە نام رب العالمين ئی نامە وە لای کاک فەقێ عەبدین چاوت ماچ ئەکەم ئەی قرة...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
ئەی شۆخ مەحبووب چە ئاهووی سارا
ئەی شۆخ مەحبووب چە ئاهووی سارا یەکدەم با دڵم بکەر مەدارا خەدەنگ غەمزەت چون سەنگ ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
فەقێ بێ عەلەف
فەقێ بێ عەلەف ... هیت نمەکەرۆ گاو وە بێ عەلەف مەبۆ بکیانی پێشینەن سەلەف گاو پیر ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
ئەر نەگبەت بەیۆ کۆی فام فیرارەن
ئەر نەگبەت بەیۆ کۆی فام فیرارەن لوقمان چەو وەختە چون هەرزە کارەن سەعادەت بەیۆ کۆ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
ئاغە فیداتم
ئاغە فیداتم ... ئاغە گیان قوربان تەمام فیداتم دائیما موحتاج دەنگ و سەداتم مونتەز...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
ئاغە تاقەتم
ئاغە تاقەتم ... ئەختیار و پیرم نییەن تاقەتم مەحرووم و مەئیووس چە مەلاقەتم وجوودم...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
کەچ حەساوەنمێ
کەچ حەساوەنمێ ... گرۆی یارستان کەچ حەساوەنمێ چەلای مونکیران هەر و گاوەنمێ پەی کا...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
یارستان موحتاج
یارستان موحتاج ... خالق هیچ کەسێ نەکەرۆ موحتاج چەی وەقت نەمەندەن حوسن و ئیمتیزاج...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
یاران چەنی یەن
یاران چەنی یەن ... مەعلووم بۆ لێتان دونیا چەنی یەن ئیدارەی ئی وەقت پەن پەنی یەن ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
قەید زەنجیرم
قەید زەنجیرم ... یاشا نە قەلعە قەید زەنجیرم چەمەڕای ڕەحمەت شای خەیبەر گیرم وەدەس...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
یاران دەم دەمە
یاران دەم دەمە ... مەعلووم بۆ لێتان دونیا دەم دەمە ئی شیعرە نویسنام پەی مام محەم...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
جارێ هاین لە فکر ئیش دونیایی
جارێ هاین لە فکر ئیش دونیایی دایکی هەزاران مەڵڵایان گایی مەڵڵا بەرباد کەرد جغارە...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
ئیبتیدا بە نام حەیی خۆش لیقا
ئیبتیدا بە نام حەیی خۆش لیقا خالق المخلوق دنیا و ما فيها قەرار دادەی حووت ماهی چ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
حیلمی کاکەییشیعرەکانی حیلمی کاکەیی
یارستان خەراب
یارستان خەراب ... دونیا نەمەندەن وەقتەن بۆ خەراب وە حوکم بێچوون پادشای وەهاب مەئ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی