ای بیرون از وهم و قیل و قال من

Li pirtûka:
Aš’ār-e Farsî-ye Maḧwî
Berhema:
Meḧwî (1836-1906)
 1 Xulek  665 Dîtin
ای بیرون از وهم و قیل و قال من
خاک بر فرق من و امثال من