گو گل وار بر طلسم ایچنده اما آشکار اولمز

Li pirtûka:
Diwan-e Safi
Berhema:
Safî Hîranî (1873-1942)
 1 Xulek  284 Dîtin
گو گل وار بر طلسم ایچنده اما آشکار اولمز
که عاشق اولمسه کیمسه چقارسه اقتدار اولمز
او کیمدر او گلسمندن تحمل ایتسه بر لحظه در
که عشقک دوزخندن غیر عاشق پایدار اولمز
بو آتش آه عاشقدن چقار آندن حرارت وار
اونک چون قور قیور افلاک اصلا بر قرار اولمز
ولی بو دوزخ عشقنده آنچق بیکده بر چقسه
وفالی عجبه خالی یوقسه شخص هرزه‌کار اولمز
بو اوصافک گرک طول حیاتنده دوام ایتسون
دوام گر ایتمسون هر لاشه شایان مزار اولمز
مجازاً اسمنی دوزخ بوراقمش فی الحقیقتده
جنانک روضه سیدر بو آنکچون هر جبار اولمز
بو دوران وفا سز صافیNasnava edebî هر کس قابلیت یوق
خصوص شاهک مقامی هر گدایه انتظار اولمز