Nûşîn Mehmûdî

Cih:
Cwanřo
Beşdariyan:
Beşdarî li 3 Pirtûkde

Beşdariyan:

  1. Řiştey Mirwarî (Bergî 8): Sererastkirin
  2. Řiştey Mirwarî (Bergî 3): Sererastkirin
  3. Şîrîn û Xusrew: Taypkirin