cilus micaz bir tixt himayun û xil’ siltan zimîr

From the Book:
Komele Şîrî Feqê Qadirî Hemewend
By:
Faqe ghader hamawand (1830-1890)
 2 minutes  633 views
’îşq mecazî we bê xewf û bîm
ne text şahî derdem bî muqîm
wicûh belde, zumrey umera
aman pey tebrîk be cilûs şa
be peřtawus muzeyyen kerd tac
araste kerd bezim ne pay text ’ac
weytewren qerar «laymutArabic» ḧey
pey her kemalê zewalê ce pey
derdem emirş kerd şêroy şermesar:
etraf sułtan zemîr kerd ḧesar
yemînş îblîs, yesar lewwame
’elem kerd wepa ne her hengame
beher terefda ’îşq xudpesend
şerarey şîddet zułimş da gezend
wepa kerd xeymey deycûrîy şebřeng
kêşan ce mînay zemîr perdey zeng
mezre’ey zemîr cew seḧray wesî’
řeng řeng direxşan xoşter ce řebî’
der û dîwarş zîba û muneqqeş
new’ xyaban letîf û diłkeş
supay zenb û fîsq yekser kerd xapûr
wîs’etiş bî teng be simim sitûr
herca giran bî qîndîlan nûr
be gerd supay ẍefłet bî mestûr
ferman da be dest xeterey pelîd
wez’iş menfî kerd be terk tewḧîd
teme’ û tefrey kîne pêş kar bîn
qehir û fîtne û fîsq, şîrk teḧsîldar bîn
ẍeybet û řya, nemîmî û buhtan
çenî kîzb her penc be nutiq bî îḧsan
pey cem’ erzaq ordûy ’îsyanî
me’mûren herdem nefis ḧeywanî
ce mułk ’adet nefis mulheme
bî be qumandan ceher sedeme
pey teskîn dił îblîs xunxar
mezheb kerd be cebir ce umûr kar
ce seḧray zeyr xêza welwele
îqlîm wicûd nîşt ne zelzele
nehîş ce me’rûf, emirş munker bî
ta mezre’ey dił zêr û zeber bî
nemend ce ḧukimş şêwey ’edil û dad
ḧukim şer’ mensûx, qanûn kerd îcad
mezlemey efkar îblîs pelîd
îman fîrar kerd, yeqîn napedîd
cazîbey qilûb cesed sitana
sêzde sał weytewr ḧukimş nimana
da’îrey cehil gerdûn şebab
teḧwîl bî kem kem be ’îlim û adab
da’îrey hewa û hewes bî tenzîl
ferq bî ce mabeyn řay ḧeq û batîl
ce ebir îdrak, baran tewfîq
’emaret bî zer’ ’eqił mudeqqîq
herkesê nadîm er nebî neyca
me’yûsen ew kes ce herdû sera