شعار خویش مکن شیوه‌ی هلاکو را

در مدح محمد بگ قائم مقام رانیه
From the Book:
Aš’ār-e Farsî-ye Şeyx Reza
By:
Sheikh Riza Talabani (1831-1910)
 1 minutes  1008 views
شعار خویش مکن شیوه‌ی هلاکو را
به جان من تو مرنجان رئیس آکو را
مخور فریب به حرف دروغ مدعیان
ز بنده بشنو، مشنو حدیث بدگو را
گرفتم آنکه بجرم عظیم متهم است
به ذیل عفو بپوشان جرائم او را
به شکر آنکه خدا جاه و نعمتت داد است
علی الخصوص بتی نازنین دلجو را
بتی که در وصفش آورم به استشهاد
دو مصرع از غزل سعدی سخنگو را
«حصار قلعه‌ی یاغی به منجنیق مگیر
ببام قصر برافکن کمند گیسورا»