سالها از سر إخلاص دعا می‌کردم

روز رسیدن متصرّف کمالی پاشا
From the Book:
Aš’ār-e Farsî-ye Şeyx Reza
By:
Sheikh Riza Talabani (1831-1910)
 1 minutes  1150 views
سالها از سر إخلاص دعا می‌کردم
که خدایا گره از کار ضعیفان بگشا
متصرف بفرست، اهل دلیران تویی
متصرّف به همه کون و مکان کیف یشا
مژده‌ی آمدن آصف ثانی چو رسید
شاعران جمله فتادند به فکر انشا
آرایوب بولدی رضاPen name تام اولەرق تأریخی
«گلدی کرکوکه سلامتله کمالی پاشا»