Lêgerîn

Encamên 1 Bo 1 Ji komê 1 Encam
Îbnulhacمەهدینامە
مەهدینامە
=١ یاڕەب تۆیی ساحیب هودای وەقتی دەبین فیتنە بەدای حیفزن بکەی «يا ذا الندا» بە ئی...
Kurdîya Navîn
Çar-xiştekî