bîsْmî ٱlilّٰhî ٱlireّḧْmeٰnî ٱlireّḧîym

From the Book:
Eqîdey Merziye
By:
Mawlawi Tawagozi (1806-1882)
 1 minutes  1192 views
zubdey ’eqîde û xulasey kelam
her le to û bo tos ḧemd û senay ’am
her xotî bo xot burhan, dîtir bes
beşî xoy têkeł nawî bika kes
kenarey seḧra nadyarîye
bînayî ’iqûl aw mirwarîye
zîq alinfisArabicye, henasey naye
danş, delîl pêy ’irq alinsaArabicyih
’irfan bewane ḧasił key dewê?
bew pê ew seḧra çilon tey dewê?
çak wate xeyał bê teqrîb nekeyn
me’lûme to to û, êmeyç xo êmeyn