Gesht le Hewraman

geşt le hewraman (goran)
From the Book:
Xwêndewarîy Baw
By:
Goran
 6 minutes  387 views
1. Diymeniy’ rhêgaw ban
Komelhe shaxêk sext u gerdinkesh
Asman y shiyny girtot e bawesh
Serposh y luwtkey befr y zor spiy
Be daristan rhesh, nawdolh y kipy
Coge y awekan têy da qetiysmaw
Her erhon, naken pêch y shax tewaw
Hawar u haje y kef, chirhiyn y chem
Bo lenyayi’ shew, laylaye y xem
Tuwle rhê y bariyk, tuwnaw tuwn pishkin
Rhêbwar exat e endêshe y bêbin
Nawrhêga teqteq, larhê berd y zil
Ke hêshta gerdun pêy nedawe til
Ga serew juwre, ga serew xware
Talhiy w shiyriyniy’ dinya y rhêbware
2. Rhêga y nawbax
Pêsh ewe y bigey, be awat y dê
Ekshêt enaw bax tuwle mar y rhê
Shine y sêber y dar y göz u tuw
Esrhê areq y rhêbwar y manduw
Teskiyniy’ rhega y baxew bax y wêlh
"Manduw neby" e, l’em kêlh bo ew kêlh
"Selamu elêk, mame y bin dargöz"
Selam y manduw le piyr y bêhêz
"Mer-heba, serchaw, bechke y kakolhqiyt
Smore y ser dar, rholhe y zringu ziyt"
Erhoy, her erhoy telhanew telhan
Inca egeyt e berdem y malhan
3. Dê
Kam berberhojke y zor basefaye
Cheshn y dilh y shad dêye, awaye
Xanuw y begzade le sa y drexta
Aram y buwke le kosh y bexta
Xanuw y ehalysh, zoryan duwnihom
Hendê qincu qiyt, hendê lar u kom
Yek leser yektir, berew luwtke y kêw
Bo asman echim wek pêpilke y dêw
Le dêda kam cêt gewre ber chaw kewt
Ya xaneqaye, ya bna y mizgewt
4. Jiyn y diywexan
Ke geyishtyt e berderga y gewre
Her xizmetkare w lêt eda dewre
Rhêt piyshan eden taku diywexan
Iytir diwane w mer-heba y miywan
Deste y xizmetkar, fiyshengdan lemil
Be chefte w mishkiy, seru teple zil
Des leser xencer, chawe rhê y firman
Chi bo serbrhiyn, chi bo nan danan!
Hech kesê taze b’êt e diywexan
Kirnuwshêk eka, be ser danewan
Germe diywan y shewy, begzade
T’êkelhu p’êkelh babet u made
 
5. Mela y dê le diywexan
Mela y diywan
Lejêr mêzera, mela y nushtawe
Rhiyshy bo sersing pirju blhawe
Qiyafet perhpuwt wek ktêb y kon
Zimany shiyriyn, seru chawy mon
Baz y rhohy chesh, be shyir u edeb
Belham shêwe y zuw y Ecem u Areb
Bo miywan bibê maye y tesella
Le korh y shewa, melaye w mela
To w mela w shyir u felsele y Islam
Gö rhagirtin y tawtaw y ewam
Bê ziyad u kem, d’ênêt e pêshchaw
Serinc y köran le name y nuwsraw
Ke diywan cholh buw, chuyt enaw cêga
Des ekeyt emil xew y pashrhêga
6. Beyan
"Ellhahu Ekber!" melabangane
Tariyku lelhiy’ ber y beyane
Mang y becê maw le sefer y shew
Zerde le tirs y qaspe qasp y kew
Estêre y meghryb wek qetre y emel
Kiz kiz etkêt enaw befr y serkel
Le rhê y ewber y shax deng y zeng d’ê
Le shön y rhawker teqe y tfeng d’e
Wa be tewawiy dinya rhuwnake
Her husn y rhuwte, eshya êstake
Le drext eda shine y ba y seher
Cirmu cuwlhyety, cheshn y sewda y ser
Leser coge y ash qaz u mrawiy
Chawe rhê y rhojin, helh b’ênê chawy
Belham ta xulhky neka chêshtengaw
Nayêt e nawdê pirshing y hetaw
7. Mizgewt
Binchiyne y mizgewt nyshtot enaw chem
Rhuw berew qyble, pisht le cehenem
Mizqewt y xewt y chêshtengaw y cholh
Wek mirduw kifn y bêdengi’y le kolh
Suwre chnarê liqu popdrêj
Sêber eka bo xew y berde nöj
Car car imam y tenya y goshe y hewz
Sersing mach eka rhiyshy be wenewz
Kesê bang edat, eshlheqênê gom
Imam helh desê; dar bedes, pishtkom
Ta tewaw ebê "Ellhahu Ekber"
Peng exwatewe lefaw y nöjker
Nöj betalh ebet, cemaet blhaw
Chend piyrêk ebin be xilhte y lafaw
Suwchêk germ eken be rhaz y cwaniy
Ax be ba eden bo dinya y faniy
8. Kaniy’ jnan
Serchawe y awêk, kelhekêk leser
Jinêk têy echê, jinêk d’êt e der
Eme’sh le dêda kaniy’ jinane
Qyble y dilhdariy’ herzekarane
Êwaran pol pol law y kakolhluwl
Sere rhê egrin, sergerm u ecuwl
Her chend harhey d’ê, heyase y cwanêk
Le hêlane y dem efrhê, "aman!" êk
9. Jin
Jin y Hewraman, sertapay xshilh
Melhbend y bon y mêxek u smilh
Ta bilhêy terhposh, alhu walhacil
Bejnu balhacwan, leshy nermu shil
Niywnygay, kene y estêre y emel
Neghme y dwany wek criywe y mel
Jiyny, behar y eshq u cwaniy
Cylwega y husny, rhê y bax u kaniy
10. Goraniy
Eshq y eware y sere rhê y kaniy
Ber edat e chem gilhpe y goraniy
Rhoj awa ebê, chem tariyk da yêt
Deng y "Kina Leyl!" her dwayi’ nayêt
Mang helh d’ê, be triyfey shax ebê keyl
Hêshta her germe, nalhe y "Kina Leyl!"
"Siyachemane, Siyachemane"
Ahu nalhe y eshq neshe y jiyane
"Siyachemane, Siyachemane"
Behesht y eshqe, em Hewramane
Ewende y daru perduw y Hewraman
Shabash le jin y bejnu balhacwan
"Siyachemane, Siyachemane"
Hewraman cêga y siyachemane