byan ’ilamtiha dir axir zimanh sir dihd

From the Book:
Komele Şîrî Feqê Qadirî Hemewend
By:
Faqe ghader hamawand (1830-1890)
 2 minutes  271 views
derwêş ’elamat axir dinya
bawer be tî’dad çend mebo peyda
ce fexir nebîy řesûl kîbar
ce waqî’ey ḧeşir bey tewr dan îxbar
ta zelzeley ḧeşir sûr qyamet
kerdenş te’îyn yazde ’elamet
sînf me’mûrîn da’îrey ḧukmet
bed esił û kem dîn meyo be řeẍbet
ce kesret zułim şer’ mebo te’tîl
ḧîfiz emanet hem mebo qelîl
ce qîllet ’îlim kul mebo ḧeram
meyo be řeẍbet buxil û ḧîrs ’am
nuzûl ’îsa «’ilîh alsilamArabic»
zuhûr mehdî û ewlyay ’îzam
xurûc deccal ferteney ye’cûc
hem «dabة alarzArabic» mekero xurûc
mexêzo ne erz duxan mubîn
tulû’ xurşîd ne meẍrîb zemîn
ne îns û ne cîn be emir wedûd
bab tewbeşan kul mebo mesdûd
qapîy zelzeley erz mebo meftûḧ
qeti’ zuřřîyat mebo ce zî řûḧ
ewsa îsrafîl «’ilîh alsilamArabic»
’am be seday sûr ew mebo temam
kerdî muxteser waqî’ey nîşan
muqeddîmeşan bawer be erkan
byan çigungî tirtîbat waq’ey ’ilamtiha ta axir ziman
derwêş! waqî’ey nuqtey ’elamet
bawer be tertîb ferday qyamet
bełkim samî’an ne beḧir eltaf
du’a ken pey to be yeqîn saf
sa çun muḧemmed ew şay mu’teber
ce waqî’ey ḧeşir wey tewr dan xeber
yek merd kafir ce benî esfer
pey mułk îslam mekêşo leşker
ew merd be quwey supay kufir û kîn
tesxîr meko mułk şehir qustentîn
îslam ce dimay çend řenc û te’eb
meken be mesken ne şam ta ḧełeb
ce dimay çend sał sułtan îslam
cem meko ce wêş supay îzdîḧam
padşah çenî supay bê şumar
şehir qustentîn mekero ḧesar
meyo be şikist sîlîsîley kuffar
meken ce kuffar çend qetił û qelar
leşkir îslam ẍenîmey bêḧed
megêran ce mułk kafir bê’eded
cewdima mehdî ce emlak şam
mebo be emîr û îmam îslam