Goran

Goran

Birth:
1904 - Halabja
Death:
1962 - Sulaymaniyah
More Information:
Views Count:
22041

Works:

Beheşt û Yadgar

Poems (1950)
9152

Xeyam Be Kurdî

Poems (1960)
5558

Lawk û Peyam

Poems (1962)
3321

Le Kořî Xebata

Poems (1962)
3235

Dîwanî Goran

Poems (1962)
11851

Şazadey Bextiyar

Novella (1962)
2031

Siruşt û Derûn

Poems (1968)
8012

Firmêsk û Huner

Poems (1968)
5673