çawçinok

From the Book:
Koy Berhemî Qizilcî
By:
Hasan Qizilji (1914-1985)
 1 minutes  557 views

kabrayek hebû, zor çawçinok bû. carêkyan berxêkî birjawî betewawî xward. wirgî heławsa. temaşay kird hêndêkî mawe. gutî:

- xudaye! boçî dû çawit damê! bełam dû wirgit nedamê?

ewey mabowe ewîşî xward. wa řê kewt çend řoj hîçî dest nekewt bîxwat û be birsîyetî mayewe. emcar gutî:

- o hoy xudaye! baş bû taqe wirgêkit damê! eger duwan buwaye, lemêj bû le birsan mirdibûm.