در ذکر عظمای حکام کردستان که اگرچه استقلالاً دعوی سلطنت و ارادۀ عروج نکرده‌اند اما در بعضی اوقات خطبه و سکه به نام خود نموده‌اند

From the Book:
Šarafnāme
By:
Sharaf Khan Bidlisi (1543-1603)
 1 minutes  706 views